jagar fascinationer.

 
tanken på.
 
kan inte hjälpa att
 
stanna kvar i ett ögonblick
 
mycket längre än ett ögonblick
 
tanken av.
 
 
och den där möjligheten att
stopp
spola tillbaka
start
 
och hinna pausa för att förstå, ta in, absorbera
att läsa riktigt långsamt
 
tvetydigheter
dubbelsidig
slår hjärtat
i dubbelslag
 
 

RSS 2.0